Het doel van onderzoek binnen de divisie Hersenen van het UMC Utrecht is vaststellen wie een risico loopt, sneller en betrouwbaarder diagnoses stellen en innovatieve behandelingen ontwikkelen. Specialisten van verschillende teams werken hierbij samen. Het UMC Utrecht richt de aandacht op vijf expertisegebieden: beroerte, epilepsie, spierziekten (met name ALS), psychiatrie, ontwikkelingsstoornissen (met name ADHD en autisme) en neuro-oncologie. De resultaten worden zo snel mogelijk vertaald naar patiëntenzorg.
Lees meer
€ 169.336 opgehaald
Laatste donatie 01-06-2022 | 20:37
Anoniem Aan: Benefiet golfwedstrijd Amelisweerd

Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wij zijn het goede doel voor iedereen die wil bijdragen aan het (kinder)ziekenhuis. Met uw steun zorgen wij voor de beste zorg, behandeling en een kindvriendelijke en comfortabele omgeving. Wij maken het mogelijk rechtstreeks bij te dragen aan projecten en innovatief onderzoek. Want wij geloven dat als u precies weet aan wat u geeft en wat het écht voor de ander betekent, uw gift veel waardevoller wordt. Zeker als het bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen.